ACK - Auckland - Christelike Tuiste vir Afrikaanssprekendes

Ons is ‘n dinamiese gemeenskap vir wie kerkwees ten diepste beteken om die Groot Gebod uit te leef, as geloofsgemeenskap en as individue, in navolging van Jesus, ons Heer. Ons aanvaar met entoesiasme en oorgawe ons verantwoordelikheid om dit te doen aan die hand van onder andere die riglyne wat ons vind in Matteus 22:34-40 en Miga 6:8.

Ons is trots daarop om Kerk te wees in die Reformatoriese tradisie en is met oortuiging Afrikaans in karakter.

Hierdie sake bind ons saam terwyl ons terselfdertyd die unieke aard van elke individu se verhouding met sy/haar God respekteer en ruimte daarvoor laat. Daar is plek vir verskeidenheid in ons midde en omdat  daar ‘n openheid is om mekaar se voorkeure te akkommodeer, geniet ons dit om Kerk te wees. Die gemeenskap wat hierdeur tot stand kom is vir ons kosbaar en ons beleef dit inderdaad as die liggaam van Christus.

Ons streef daarna om verantwoordelik en denkend met ons wêreld om te gaan en sien daarom ook ons erediens as ‘n geleentheid om ons voor te berei en toe te rus vir ons lewenstog.

Ons sien daarna uit om jou te leer ken. Staan nader en kom ervaar hoe ons bou op die beste wat ons tradisie bied terwyl ons met verwagting uitreik na die toekoms.

Eredienste word elke Sondag om 10:00 vm op die North Shore gehou by  Rothesay Bay Ratepayers Association se saal:  1 Beulah Avenue, Rothesay Bay.


View Larger Map
Lidmaatskap
.